Varifrån Kommer Ordet Jul

varifrån kommer ordet jul

Jul igen! Varför heter det JUL? | jonaslundgren.nu Jul – Wikipedia.

Julen är ingen kristen högtid” | SVT Nyheter Jul – Wikipedia.

Julafton Institutet för språk och folkminnen Jul – Wikipedia.

Julen | Språktidningen Jul – Wikipedia.